V
Vänsterpartiet i Strömsunds kommun

V är det mest kompletta partiet med en radikal politik på alla områden! Det gäller välfärden, miljön och internationell solidaritet! V värnar om människan och dess levnadsvillkor från vaggan till graven!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Erbjuda nyanlända och våra unga arbete i vård, skola, omsorg ... där personalbrist kommer att drabba oss bara om tiotalet år!

 • Miljö och klimat

  Gratis kollektivtrafik för alla våra unga under 18 år hela året! Effektivare källsortering och införande av kompostering!

 • Skola och utbildning

  Vi bör arbeta för att kunna erbjuda flera lokala akademikerutbildningar i samverka med universiteten i Umeå och Östersund!

 • Äldreomsorg och pensioner

  Fler geriatrikutbildad personal i hemtjänsten, högre löner och 6-timmarsdag!

 • Demokrati och jämställdhet

  Uppmärksamma de stora löneskillnaderna mellan könen! De vill vi ska minska kraftigt för att i en nära framtid utgå

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vill så klart att V får ett väsentligt större inflytande genom ett gott valresultat!

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, SD och M som är samma andas barn!

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, inte för dagen! Vi är ett helgjutet parti från topp till tå!

Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?
 • Fler praktikplatser för nyanlända inom Strömsunds omsorgsverksamheter
 • Gratis kollektivtrafik i kommunen för ungdomar under 18 år
 • Strömsund ska subventionera fler distansutbildningar i samarbete med universiteten