rd
Rättvis Demokrati i Strömsunds kommun

Rättvis Demokrati kräver en kommun med kompetenta medarbetare som inte använder pengar till hopplösa projekt på bekostnad av bristande underhåll, försämrad service och trygghet för såväl yngre som äldre

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  För att elever skall ha en fra framtid måste utbildningen vara grundläggande

 • Äldreomsorg och pensioner

  Att bli gammal angår oss alla och vi måste få åldras med värdighet och få bra omsorg när vi har behov av den

 • Jobb och sysselsättning

  En kommun är beroende av skatteintäkter och en omfattande företagsverksamhet med duktiga anställda bidrar till en god levnadsstandard i kommunen

 • Näringsliv och företagande

  Företagsklimatet måste förbättras. Strömsund har länge legat under genomsnittet hos Svenskt Näringslivs rankinglista

 • Övrigt

  Strömsunds Kommun har mindre än 12 000 invånare. Detta kräver en bantad organisation av kommunala verksamheter

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

RD samarbetetar gärna med andra partier som liksom oss visar handlingskraft. ansvarstagande och en stark vilja till förändringar för att trygga kommunens utveckling inför framtiden

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier som inte delar vår uppfattning

Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?
 • Gratis kollektivtrafik i kommunen för ungdomar under 18 år
 • Strömsund ska subventionera fler distansutbildningar i samarbete med universiteten
 • Vidareutbilda hemtjänstpersonal i äldres sjukdomar