MP
Miljöpartiet i Strömsunds kommun

I tidningen Miljöaktuellts rangordning av Sveriges miljöbästa kommun 2017 hamnar Strömsunds kommun på plats 198 av av 290. Det är en förbättring jämfört med plats 245 i föregånde års rankning, men vi vill under mandatperioden tillsammans med andra goda krafter arbeta för att förbättra detta. Miljöpartiet de gröna i Strömsund vill arbeta för en hållbar utveckling i kommunen, Ekologiskt, Socialt och Ekonomiskt. Vi strävar efter en helhetssyn och anser att de tre delarna är nödvändiga.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

 • Näringsliv och företagande

 • Sjukvård och hälsa

 • Sjukvård och hälsa

 • Äldreomsorg och pensioner

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

MP i Strömsund hoppas på fler mandat i kommunfullmäktige för att vår påverkan skulle märkas på riktigt. Vi vill samverka och samarbeta med alla partier som har medborgarnas och miljöns bästa i fokus.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är en destruktiv rörelse som MP inte kan samregera med.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej. MP centralt har många bra förslag på förbättringar i landsbygdspolitiken, bl. annat att delar av vinster från vatten- och vindkraft ska stanna i kommuner där elen produceras.

Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?
 • Strömsund ska subventionera fler distansutbildningar i samarbete med universiteten
 • Gratis kollektivtrafik i kommunen för ungdomar under 18 år
 • Fler praktikplatser för nyanlända inom Strömsunds omsorgsverksamheter