C
Centerpartiet i Strömsunds kommun

Centerpartiet i Strömsunds kommun, vill att människor ska känna större trygghet än i dag. Trygghet att växa upp, leva utvecklas och åldras i vår kommun. Trygghet att samhället finns där, när du behöver det.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Satsa på små privata hälsocentraler med förenklade regler samt möjlighet att välja din vårdgivare som du önskar inom kommunen.

 • Jobb och sysselsättning

  Det är ur företagsamheten och företagen som jobb och resurser till välfärden skapas. Vår politiska fokus är att göra det enklare att driva företag.

 • Lag och ordning

  Vi vill ha en lokalt rotad och synlig polis som känns närvarande i alla delar av vår kommun. En bra polis är en närvarande polis.

 • Demokrati och jämställdhet

  Genom att öppna kommundelskontor i kommunens större orter, kan demokrati och dialog mellan kommun och medborgare utvecklas och stimuleras.

 • Invandring och integration

  Undervisning i svenska skall påbörjas så snart personen anlände. Snabb språkundervisning och arbete/praktik, ska följas åt för en bra integration.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett styra med Centerpartiet och Moderaterna

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
Svar:
Ganska bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Sänkt kommunalskatt
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?
 • Fler praktikplatser för nyanlända inom Strömsunds omsorgsverksamheter
 • Höj anslaget till näringslivsutveckling
 • Strömsund ska subventionera fler distansutbildningar i samarbete med universiteten