Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Strömsunds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CMPMrdSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Strömsund ska införa ett nytt avfallssystem där insamling av matavfall ingår
50%
V
rd
M
C
S
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på det samiska lokalsamhället
50%
V
rd
M
C
S
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Kommunen i Strömsund ska anställa lokala ordningsvakter som komplement till polisen
50%
rd
V
M
C
S
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
rd
M
S
V
C
SD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
rd
C
S
M
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
V
rd
M
S
SD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
rd
M
C
S
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
rd
V
M
C
S
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
M
C
S
V
rd
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
rd
M
V
C
S
SD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
rd
M
C
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
M
C
V
rd
S
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
rd
M
C
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
C
S
V
rd
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
rd
M
C
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
rd
M
C
S
V
SD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
rd
S
M
C
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
M
C
S
SD
rd
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
rd

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

M

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
rd
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
rd
V

Sänkt kommunalskatt

C

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Strömsunds kommun är viktigast?

Fler praktikplatser för nyanlända inom Strömsunds omsorgsverksamheter

S
C
V

Höj anslaget till näringslivsutveckling

S
C
M

Gratis kollektivtrafik i kommunen för ungdomar under 18 år

rd
V

Strömsund ska subventionera fler distansutbildningar i samarbete med universiteten

C
M
rd
V

Vidareutbilda hemtjänstpersonal i äldres sjukdomar

M
rd

Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid

S