Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Strängnäs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSTRPSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bevara Stallarholmens högstadium
50%
MP
KD
V
C
SD
STRP
S
M
L
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Strängnäs kommun ska anställa kommunala ordningsvakter som ett komplement till polisen
50%
KD
SD
M
STRP
MP
V
C
S
L
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
MP
KD
C
SD
S
M
STRP
V
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
MP
V
C
S
STRP
KD
SD
M
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
STRP
L
MP
V
C
S
M
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
V
C
SD
L
S
M
STRP
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
C
SD
STRP
L
MP
V
S
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
MP
KD
C
SD
M
V
S
STRP
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
L
MP
V
C
S
STRP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
STRP
L
MP
KD
C
SD
S
M
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
STRP
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
MP
V
C
M
STRP
KD
SD
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
STRP
KD
C
SD
S
M
MP
V
L
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
STRP
KD
C
SD
S
M
L
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
STRP
L
MP
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
STRP
L
MP
KD
C
SD
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
SD
STRP
L
KD
V
S
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
SD
V
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

L

Skola och utbildning

M
S
SD
C
V
KD
MP
L
STRP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

C

Vägar, gator och parker

STRP

Äldreomsorg

M
S
SD
C
KD
MP
L
STRP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Strängnäs kommun är viktigast?

Bygg en trygg busshållsplats i Marielund

M
C
MP

Inför pulshöjande aktivitet på schema varje dag i skolan

M
SD
V
KD
MP

Inför vårdhundar i äldrevården

SD
C

Skapa ett fotomuseum

KD
STRP

Utomhusparkeringen vid resecentrum ska vara gratis

SD
V
KD

Bygg fler gång- och cykelvägar i Strängnäs kommun

M
C
V
MP
STRP

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Strängnäs kommun är viktigast?

Alla förskolor i kommunen ska vara giftfria

MP

Anställ fler inom demensvården och hemtjänsten

M
SD
C
V
KD
MP
STRP

Minska storleken på grupperna i förskolan

V
KD

Anställ mer personal till skolan

M
SD
C
V
KD
MP
STRP

Bygg ett trygghetsboende i Strängnäs

M
SD
STRP

Stötta nattvandrarna så att de blir fler

C