Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Storumans kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CSKLKDLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Storumans kommun ska göra en översyn av hela skolstrukturen
50%
SKL
L
M
SD
C
KD
V
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar och ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
SD
V
C
SKL
L
M
KD
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Storumans kommun ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
SKL
M
KD
SD
V
S
C
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
SKL
L
M
SD
V
S
C
KD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
SKL
KD
V
S
C
L
M
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SKL
M
SD
L
KD
V
S
C
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
M
KD
SD
V
S
C
SKL
L
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
SKL
L
KD
V
S
C
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
SKL
L
M
KD
SD
S
C
V
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
SKL
L
KD
V
S
C
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
SD
V
SKL
L
M
KD
S
C
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
KD
C
SKL
SD
V
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
S
C
SKL
L
M
KD
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
SKL
L
M
KD
V
S
C
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
M
SD
V
SKL
L
KD
S
C
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
SKL
L
M
KD
SD
S
C
V
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
KD
V
S
C
SKL
L
M
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SKL
L
SD
M
KD
S
C
V
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SKL

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

C
SD
KD
M
L

Skola och utbildning

C
S
V
SD
KD
M
L
SKL

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
V
KD
M
L
SKL

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Storumans kommun är viktigast?

Storumans kommun ska upphandla mer lokala varor och tjänster

S
V
SD
KD
M
L
SKL

Bygg fler boenden för äldre

V
SD
M
SKL

Införa politikerkafé för allmänheten i Storuman för ökad demokrati

S

Avfallstaxan ska göras om så att mindre sopor ger lägre avgift

V

Underhållet av de kommunala vägarna ska förbättras

S
M
L
SKL

Subventionera vidareutbildning för obehöriga till lärare

C
SD
KD

Storuman ska inrätta ett fritidskontor som stödjer föreningslivet

C
KD
L