S
Socialdemokraterna i Storfors kommun

Vårt parti ser framåt och vi prioriterar för Storfors utveckling. Vi satsar på regionens bästa skola (där vi skall bygga en ny modern landsortsskola som ligger i teknisk och pedagogisk framkant)

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Vi ska ha regionens bästa företagsklimat. Vi ska vara och förbli en serviceorganisation som underlättar för företag att verka och utvecklas i kommunen

 • Jobb och sysselsättning

  Arbeta aktivt för högre sysselsättningsgrad genom bra kommunikationer och näringsliv

 • Skola och utbildning

  Vi har regionens bästa skola. Vi skall fortsätta bygget av Sveriges bästa skola genom att bygga en ny toppmodern pedagogisk landsbygdsskola

 • Sjukvård och hälsa

  Storfors ska bli regionens bästa folkhälsokommun för alla invånare. Vi satsar på nytt äldreboende och vill bygga nytt seniorboende

 • Bygga och bo

  Attraktiva moderna bostäder ska byggas i Storfors. Vi skall bygga toppmoderna lägenheter i Storfors och underlätta skapandet av strandnära tomter

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att Storfors styrs av samförstånd och tillit mellan de olika politiska partierna. Där Socialdemokraterna leder utvecklingen

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer samarbeta med alla partier utom sverigedemokraterna

Kulturskolan i Storfors ska starta igen
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Storfors kommun är viktigast?
 • Erbjud vägledning till nystartade företag
 • Kommunanställda ska erbjudas vidareutbildning
 • Ökat underhåll av vägar i Storfors kommun