C
Centerpartiet i Storfors kommun

Vi vill Arbeta för en företagsvänlig kommun som skapar jobb för "Alla". Skapa ett tryggt samhälle genom god nära vård och omsorg. Närvaro av lokal polis. Att kommunen har skolor i tätort och lansbyggd som är av toppklass.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Skapa komfortboende för den äldre på landsbygden och i centralorten.

 • Näringsliv och företagande

  Konkurrensutsätta kommunal verksamhet.

 • Skola och utbildning

  Ny förskola i Lungsund/Lundsberg

 • Övrigt

  All mat som serveras i kommunal verksamhet skal ha producerats enligt svensk miljö och djurhälsolag

 • Övrigt

  Verka för ökning av vandringsleder och att alla är klassade som Värmlandsled.

Kulturskolan i Storfors ska starta igen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Storfors kommun är viktigast?
 • Det ska byggas en ny förskola i Lungsund/Lundsberg
 • Erbjud vägledning till nystartade företag