Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Stenungsunds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    ST
    Stenungsundspartiet
    3

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stenungskolan ska rivas för att ge plats åt en ny, större skola
50%
V
C
KD
L
SD
M
S
MP
ST
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Stenungsunds kommun ska satsa extra medel på matematik så att undervisningen kan hållas i halvklass
50%
V
KD
L
M
S
MP
C
SD
ST
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Stenungsundsbor som har rätt till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service, LSS, ska själv kunna välja utförare
50%
MP
C
KD
L
SD
M
V
S
ST
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
S
MP
V
C
M
ST
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
M
S
KD
C
SD
ST
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
C
KD
SD
V
L
M
S
ST
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
KD
L
SD
M
S
MP
ST
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
V
C
KD
L
S
ST
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
C
KD
L
SD
M
V
S
ST
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
V
C
KD
L
S
ST
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
C
KD
L
SD
M
ST
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
KD
L
M
MP
V
SD
S
ST
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
KD
L
SD
M
ST
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
M
MP
V
KD
L
SD
S
ST
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
SD
S
C
KD
L
M
ST
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
KD
L
M
V
S
SD
ST
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
24 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
MP
C
KD
L
SD
M
ST
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
MP
C
KD
L
M
S
ST
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
KD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

S
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
SD
L
KD
C
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
L
KD
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Stenungsunds kommun är viktigast?

Påskynda utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i hela Stenungsund

S
C
MP

Bygg fler gång- och cykelvägar i Stenungsund

L
C
V

Garanterad plats på anpassat boende för 85+

S
M
SD
KD

Anställ fler lärare inom skolan

S
M
SD
L
KD
V
MP

Föräldralediga ska kunna studera SFI

M
SD
L
C

Minska grupperna i Stenungsunds förskolor

KD
V
MP

Fråga 21: Vilka av följande förslag i Stenungsunds kommun är viktigast?

Installera övervakningskameror på otrygga platser i Stenungsund

M
SD
KD

Ökat stöd till frivilliginsatser som skapar sociala mötesplatser

M
L
V

Näringsriktig mat ska erbjudas äldre med hemtjänst

S
M
SD
L
KD
V
MP

Inför porrfilter på datorerna i Stenungsunds skolor

S
KD
C

Maten i den kommunala verksamheten ska vara svenskproducerad

C

Fler sommarjobb till Stenungsunds ungdomar

S
MP

Sätta upp till solceller på kommunala tak

SD
L
C
V
MP