S
Socialdemokraterna i Sorsele kommun

Vi tror på Sorsele och människorna i vår kommun. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle med utrymme för alla. Ett samhälle med en god välfärd, stor öppenhet och mycket möjligheter och som ständigt bekämpar orättvisor, oavsett hur de ser ut och vem de drabbar. Vi vill se ett samhälle byggt på solidaritet och trygghet som grund. I politiken finns möjligheter och kraft för ett samhällsbygge där alla människors rätt till lika förutsättningar kommer främst.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Att utveckla förskolan, grundskolan, gymnasiefilialen, vuxenutbildningen och även högskoleutbildning på distans är en angelägenhet för oss alla.

 • Näringsliv och företagande

  Vi vill stötta befintliga och nya företag för att på så sätt skapa möjligheter för nya arbetstillfällen i kommunen.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi ser sjukvården som en självklar service i kommunen och ett grundläggande krav är att god hälso- och sjukvård liksom tandvård finns i kommunen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Socaldemokratisk styreS

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Sorsele kommun ska starta upp en kulturskoleverksamhet
Svar:
Ganska bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska bra förslag
Sorsele kommun ska säga nej till mer vindkraft i kommunen
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Hoppat över frågan
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Kultur och fritid
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Sorsele kommun är viktigast?
 • Anslaget till näringslivutveckling i Sorsele ska öka
 • Ökat anslag till vägunderhåll i Sorsele kommun
 • Avsätt mer pengar till distansutbildning på alla nivåer