Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sorsele kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Sorsele kommun ska starta upp en kulturskoleverksamhet
50%
M
V
S
C
SD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
M
S
V
C
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Sorsele kommun ska säga nej till mer vindkraft i kommunen
50%
S
M
C
V
SD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
M
V
S
C
SD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
M
C
V
S
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
V
S
C
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
M
C
V
S
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
V
S
C
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
M
V
S
C
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
V
S
C
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
M
S
C
SD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
M
C
V
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
M
S
V
C
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
C
V
S
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
C
M
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
C
V
S
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
M
C
S
SD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
M
C
V
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

S

Näringsliv och lokalt företagande

S
V
C
M

Skola och utbildning

V
C
M

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

V
C
M

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Sorsele kommun är viktigast?

Skapa mötesplatser i Sorsele för mer integration

V
M

Avsätt mer pengar till distansutbildning på alla nivåer

S
V
C

Införa en servicegaranti mot företag kring bättre handläggning

Inget parti har valt den här frågan

Ökat anslag till vägunderhåll i Sorsele kommun

S
M

Anslaget till näringslivutveckling i Sorsele ska öka

S
C

Sorsele kommun ska inrätta ett LSS-boende

V
C
M

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

Inget parti har valt den här frågan