Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sölvesborgs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SOL
    SoL-partiet Sölvesborg och Lister
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSoLpSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför slumpmässiga drogtester i Sölvesborgs skolor
50%
L
KD
M
SD
V
C
S
SOL
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför vegetarisk mat som huvudalternativ i skolorna i Sölvesborg
50%
V
KD
M
L
C
SD
S
SOL
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Nyrekrytera dagbarnvårdare till Sölvesborgs kommun
50%
L
V
C
KD
M
SD
S
SOL
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
C
KD
M
SD
S
L
V
SOL
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
C
KD
M
SD
S
SOL
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
C
KD
M
SD
V
S
SOL
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
L
V
C
M
SD
S
KD
SOL
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
M
SD
L
V
C
S
SOL
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
V
C
KD
M
SD
S
SOL
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
SD
L
V
S
C
SOL
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
L
KD
M
SD
S
C
SOL
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
KD
M
SD
V
S
SOL
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
V
C
M
SD
S
KD
SOL
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
M
SD
S
L
V
KD
SOL
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
L
V
M
C
SD
S
KD
SOL
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
KD
M
SD
V
S
SOL
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
L
C
M
SD
KD
SOL
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
M
SD
S
L
C
KD
SOL
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
M
KD
C
V
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

SD
M

Skola och utbildning

S
KD
C
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
M
KD
C
V
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilken av följande förslag i Sölvesborgs kommun är viktigast?

Öppna simhallen på rehabanläggningen Valjeviken även för allmänheten

KD
C
V
L

Förse alla kommunala byggnader med solceller för produktion av egen el

V

Bygg trygghetsboenden för äldre i vår kommun

SD
M
KD
C

Utveckla Sölvesborg som en eko-turismkommun

V

Inför efterrätt varje dag inom äldreomsorgen

S
SD
M
C
L

Anställ kommunal ordningsvakter som komplement till polisen

SD
KD
L