Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sollentuna kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSPASDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska stoppa alla byggen av nya bostäder
50%
SD
SPA
MP
V
C
KD
L
S
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Återinför syskonförtur inom Sollentunas barnomsorg
50%
SPA
V
C
KD
SD
L
S
MP
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
L
S
SPA
MP
V
C
M
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
SPA
MP
V
L
S
C
KD
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
SD
SPA
MP
C
L
S
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
KD
SPA
L
S
M
MP
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
SPA
MP
C
KD
L
S
V
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
SPA
MP
V
C
KD
SD
L
M
S
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
SPA
MP
V
C
KD
L
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
SPA
C
KD
SD
L
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
SPA
C
KD
L
M
MP
V
SD
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
SPA
MP
V
C
KD
S
SD
L
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
S
M
SPA
MP
V
KD
SD
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
SPA
MP
V
S
C
KD
SD
L
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
SPA
MP
C
KD
SD
L
S
M
V
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
SPA
MP
V
S
C
KD
SD
L
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
C
SD
SPA
KD
L
S
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
KD
SPA

Kultur och fritid

C
MP

Miljö och hållbar utveckling

C
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
S
L
SD
KD
C
MP
SPA

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V

Vägar, gator och parker

L
SD

Äldreomsorg

S
L
SD
KD
SPA

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Sollentuna kommun är viktigast?

Bygg nya skolor i Edsberg, Töjnan och Väsjön

M
KD
C

Bygg fullstora idrottshallar i Viby, Väsjön och Helenelund

S
SD
SPA

Kommunen ska anställa en stadsträdgårdsmästare

L

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

L
SD
KD
C
V
MP
SPA

Kommunen ska servera ekologisk mat på sina skolor och äldreboenden

V
MP

Alla skolungdomar ska få sommarjobb av kommunen

S
MP

Kommunen ska utöka antalet mötesplatser för äldre

S
L
SD
KD
V
SPA