Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sollefteå kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMSSDVVSKB
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska aktivt arbeta för en ny försvarsetablering i Sollefteå
50%
M
SD
V
C
S
VSKB
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sollefteå kommun ska samarbeta med regionen och bilda ett gemensamt vårdområde med andra kommuner i Ådalen
50%
M
V
C
S
SD
VSKB
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Sollefteå kommun ska riva upp beslutet om obligatorisk närvaro vid skollunchen
50%
M
SD
C
V
S
VSKB
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
M
SD
C
V
S
VSKB
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
C
M
S
SD
VSKB
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
28 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
V
C
S
SD
VSKB
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
M
SD
V
C
S
VSKB
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
C
M
V
S
VSKB
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
M
SD
V
C
S
VSKB
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
V
C
S
VSKB
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
M
SD
V
S
C
VSKB
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
M
C
SD
V
S
VSKB
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
C
M
SD
V
S
VSKB
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
SD
V
C
S
VSKB
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
SD
V
C
S
M
VSKB
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
SD
C
S
V
VSKB
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
SD
V
S
M
C
VSKB
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
C
M
S
SD
VSKB
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

C
M

Skola och utbildning

C
V
SD
M

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
M

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Sollefteå kommun är viktigast?

Anslaget till näringslivsutveckling i Sollefteå kommun ska höjas

C
M

Subventionera utbildning av obehöriga till lärare

C
V
SD
M

Öka stödet till föreningslivet i Sollefteå

V

Skapa fler praktikplatser för invandrare

V
M

De små skolorna i Sollefteå kommun ska behållas

C
SD

Skapa fler platser på demensboenden

SD

Sollefteå ska utarbeta en strategi för turism och fritidsliv

Inget parti har valt den här frågan