Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Södertälje kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMREALSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Skapa äldreboenden i Södertälje där personal och äldre talar samma språk
50%
V
MP
C
L
KD
M
S
SD
REAL
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Anställ kommunala ordningsvakter i Södertälje som komplement till polisen
50%
MP
C
L
KD
M
S
V
SD
REAL
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
C
L
KD
SD
M
S
V
REAL
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
C
L
M
KD
SD
S
REAL
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
V
MP
C
L
M
S
REAL
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
C
KD
L
SD
M
S
REAL
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
MP
SD
M
S
V
C
L
KD
REAL
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
KD
SD
M
S
V
MP
REAL
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
V
MP
C
L
S
KD
REAL
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
C
L
KD
SD
M
S
REAL
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
C
L
SD
M
V
KD
S
REAL
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
M
L
KD
SD
S
REAL
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
M
S
V
MP
L
SD
REAL
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
M
S
MP
C
L
KD
SD
REAL
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
KD
SD
M
V
S
REAL
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
C
L
KD
SD
M
S
V
REAL
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
55 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
C
SD
L
M
S
KD
REAL
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD
C
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

SD
L

Skola och utbildning

S
M
KD
L
C
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

S
M
SD

Äldreomsorg

S
M
SD
KD
L
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag inom skola och omsorg för Södertälje är viktigast?

Satsa mer på kvinno, tjej och ungdomsjourer

S
M
SD
L
C
MP
V

Inför fler förstelärare på skolor i utsatta områden

KD
L

Se till att alla skolor, förskolor och lekplatser saneras helt från giftiga ämnen

MP

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver får träffa en kurator

S
M
SD
KD
L
C
MP
V

Bygg fler boenden för äldre

S
M
SD
KD
C
V

inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Södertälje är viktigast?

Fler övervakningskameror på utsatta platser

S
M
SD
KD
L
MP

Glasa in gågatan i Södertälje

C

Bygg en Bågbro över Maren

S
L
C

Mer solceller på kommunen fastigheter

MP
V

En större satsning på kommunens cykelvägar

SD
KD
C
MP
V

Förbered byggklar mark för att underlätta nyetablering av företag

S
M
SD
KD
L
V