Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Skellefteå kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Skellefteå kommun ska betala mer till omdragningen av E4:n så att den sker snabbare
50%
KD
L
SD
C
MP
V
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Fler kommunala och tätortsnära naturreservat ska skapas i Skellefteå, framförallt längs kusten
50%
MP
V
KD
L
SD
C
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
30 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Skellefteå kommun ska riva upp beslutet att bygga ett hotell i anslutning till det kommande kulturhuset
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
L
SD
V
S
C
M
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
KD
SD
L
V
M
S
C
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
SD
V
C
S
L
M
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
KD
L
V
C
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
L
SD
C
M
S
V
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
KD
L
V
C
S
MP
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
L
SD
C
M
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
KD
L
SD
C
M
V
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
KD
L
C
M
S
V
SD
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
SD
V
S
KD
L
C
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
L
SD
C
M
V
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
L
SD
C
M
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
KD
L
V
C
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
58 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
SD
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
C
V
SD
L
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

MP

Äldreomsorg

S
M
V
SD
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Skellefteå kommun är viktigast?

Kulturskolan i Skellefteå ska vara avgiftsfri

V

Skellefteå ska bygga flera nya äldreboenden

S
M
C
SD
L
KD
MP

De byskolor som finns kvar i kommunen ska behållas

C
SD
KD

Anslaget till vägunderhåll i kommunen ska öka

M
V
SD
L
MP

Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft

S
C
KD

Subventionera vidareutbildning av obehöriga till lärare

M
MP

Alla skolelever ska få åka buss gratis i Skellefteå kommun

V