Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sjöbo kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    14

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSJPSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Sjöbo som komplement till polisen
50%
SJP
KD
C
M
MP
L
V
S
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
SJP
KD
C
S
M
MP
V
SD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
KD
M
SD
SJP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SJP
MP
L
V
KD
C
S
M
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
SJP
KD
MP
L
V
S
C
M
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
32 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SJP
KD
C
M
MP
L
V
S
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
V
SJP
KD
C
S
M
SD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SJP
KD
MP
L
V
S
M
C
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
S
L
SJP
C
M
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
SJP
KD
C
M
MP
L
V
S
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
S
L
SJP
KD
C
M
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
M
MP
V
SJP
KD
S
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
L
SJP
KD
C
M
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
SJP
KD
C
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
M
L
SJP
KD
C
S
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
SJP
C
S
L
KD
M
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD
SJP
V
L

Kultur och fritid

S
V
MP

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

M
S
C
SJP
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

C

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
C
KD
SJP
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Sjöbos kommun är viktigast?

Inför digitala hjälpmedel i äldreomsorgen i Sjöbo

V

Fortsätt satsa på skolorna för att förbättra resultaten

M
S
C
KD
SJP
V
L
MP

Skapa familjecentral med BVC, öppen förskola och socialrådgivning under ett tak

M
S
KD
SJP
V
L
MP

Bygg fler äldreboenden i Sjöbo kommun

S
SJP
L

Förbättra den kommunala belysningen för att skapa trygghet

Inget parti har valt den här frågan

Erbjud mat lagad från grunden på Sjöbos äldreboendena

C

Den som är 80+ och vill ha trygghetsboende ska få det

M
C
KD
MP