Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Simrishamns kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIKDLMPMSSDVÖstP
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Det ska finnas ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla Simrishamns kommunala verksamheter och beslut
50%
V
MP
KD
ÖstP
L
FI
C
SD
S
M
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
MP
KD
ÖstP
L
FI
C
SD
M
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
ÖstP
FI
C
S
KD
L
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
SD
M
V
MP
ÖstP
L
FI
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
KD
FI
C
SD
ÖstP
L
S
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
SD
M
V
MP
KD
ÖstP
FI
C
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
MP
KD
ÖstP
L
C
SD
S
M
FI
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
L
SD
M
V
MP
ÖstP
FI
S
C
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
FI
C
S
KD
ÖstP
L
SD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
C
SD
M
V
MP
ÖstP
FI
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
FI
S
KD
ÖstP
L
C
SD
M
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
ÖstP
C
SD
M
V
MP
KD
L
FI
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
FI
KD
ÖstP
L
C
S
M
SD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
V
KD
L
C
SD
M
MP
S
FI
ÖstP
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
FI
C
S
KD
ÖstP
L
SD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
FI
SD
M
V
KD
ÖstP
L
C
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
FI
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

M
SD
C
L
ÖstP

Skola och utbildning

M
S
SD
FI
L
ÖstP
KD
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

FI
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

C

Äldreomsorg

M
S
SD
L
ÖstP
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Simrishamns kommun är viktigast?

Utarbeta en strategi för hur man behåller nyanlända i Simrishamns kommun

M
C
FI
ÖstP
V

Den kommunala maten ska tillagas där den äts

S
C
KD

Skapa ett medborgarhus som en samlingsplats för unga och gamla i Simrishamn

M
S
SD
FI
ÖstP
KD
MP
V

Satsa på förebyggande hälsoarbete för de äldre

M
SD
C
FI
L
KD
MP
V

Bygg ut cykelvägarna i vår kommun

S
SD
ÖstP
MP

Anställ en stadsarkitekt till Simrishamns kommun

L