Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sigtuna kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSFSSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Återinför möjligheten att skapa särskilda klasser för stökiga elever i Sigtuna kommun
50%
MP
SFS
L
KD
SD
M
V
C
S
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
SFS
C
L
KD
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
L
S
SFS
KD
SD
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
KD
SD
SFS
V
C
L
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
KD
S
MP
SFS
L
M
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SFS
SD
M
MP
V
C
L
KD
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
SFS
C
L
KD
SD
S
M
MP
V
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SFS
SD
M
MP
V
C
L
KD
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
SFS
C
L
KD
SD
S
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
SFS
C
L
KD
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
L
SFS
C
KD
SD
S
M
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
SFS
C
L
KD
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
SFS
C
L
KD
SD
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
SFS
L
KD
SD
S
M
MP
V
C
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
S
SFS
C
L
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
S
SFS
V
C
L
KD
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
KD
SFS

Skola och utbildning

M
S
SD
L
SFS

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD
C
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

S

Äldreomsorg

M
S
KD
L
SFS
MP

Sänkt kommunalskatt

C

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Sigtuna kommun är viktigast?

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
SD
L
C
SFS

Installera kameror på platser som upplevs otrygga

M
S
KD
C
SFS

Alla gymnasieungdomar ska garanteras kommunalt sommarjobb

S
V
MP

Inför kommunal hemsjukvård

S
KD
L
V
MP

Inrätta en trygghetsakut med socialt team för bättre studiero i skolorna

M
KD
L
SFS
MP

Det ska vara gratis inträde på Sigtuna museum året runt

V