V
Vänsterpartiet i Sandvikens kommun

Jämlikhet och solidaritet betyder att vi står upp för varandra. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, skolsegregationen upphörde och arbetsmiljön blev bättre. Men de senaste årens regeringar har ökat klyftorna mellan fattig och rik. Vi behöver inte mer av den politiken. Vi står inför ett vägval den 9/9. september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få. Rösta på Vänsterpartiet!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Ett Sandviken för alla inte bara för några få Flyktingpolitik för sammanhållning och allas lika värde – inte rädsla och repression

 • Jobb och sysselsättning

  Trygga jobb Sex timmars arbetsdag

 • Bygga och bo

  Rör inte Allmännyttan Trygga boende istället för skuldfällor

 • Skola och utbildning

  Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter- återupprätta den jämlika skolan En jämlik skola och förskola för alla Avgiftsfri kulturskola

 • Miljö och klimat

  Avgiftsfri kollektivtrafik Hela kommunen ska leva och grönska Nej till gruvbrytning

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Socialistiskt, rättvist och jämlikt - vänsterpartiet ska naturligtvis rätta till detta efter valet 2018.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Mycket bra förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Bygg fler idrottshallar i Sandvikens kommun
 • Upphandla mer lokalproducerade varor och tjänster
 • Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft