S
Socialdemokraterna i Sandvikens kommun

En röst på Socialdemokratena är en röst för trygghet utveckling och stabilitet. Vi vill ha ett samhälle där vi hjälps åt och tacklar de utmaningar vi har gemensamt. Med höga förväntningar på varandra och på vad vi kan göra får vi de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi vill att alla ska bidra efter sin förmåga, men också kunna förvänta sig det stöd man behöver när allt inte vill sig. Det samhället har sakta malts ner under en tid med nerskärningar och skattesänkningar, det vänder vi nu!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Både segregation och platsbrist är två stora problem, samt resultaten som vi glädjande vänt, men vi behöver bygga ut mer och stärka skolorna vi har.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi vill fortsätta bygga ut bredband i hela kommunen, det ska finas en tillräckligt bra uppkoppling för att bo, driva företag och utveckla vårdtekniken

 • Övrigt

  Vi kommer säkra skolans och idrottens behov av bra hallar. Flera skolor och idrottsföreningar har idag svårt att få tider och behoven ökar stadigt.

 • Jobb och sysselsättning

  Vi kommer med sociala krav i upphandling ställa krav på praktikplatser och kollektivavtal, för att få ner framför allt ungdomsarbetslösheten.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi ska bygga fler trygghetsboenden och utveckla ny teknik i omsorgerna samt bygga fler platser inom omsorgens alla delar där vi ser stora behov framåt

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill fortsätta utveckla Sandviken i samarbete med andra ansvarstagande partier. Precis som nu. Samarbete och diskussion är viktigt för att Sandviken ska utvecklas så bra som möjligt.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Ganska bra förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Kultur och fritid
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Bygg fler idrottshallar i Sandvikens kommun
 • Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft
 • Skolorna ska satsa mer på att stärka elevhälsan