M
Moderaterna i Sandvikens kommun

Vi vill och ska få ordning på skolresultaten i skolan. Vi ska göra Sandviken till en trygg plats att bo och leva i. Det ska vara lätt att driva företag i Sandvikens Kommun. Vi ska se till att medborgarna får möjlighet att välja själva vem som ska vara utförare inom äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  Vi ska se till att varje skattekrona används på bästa sätt.

 • Skola och utbildning

  Vi ska se till att förbättra resultaten i framför allt grundskolan.

 • Invandring och integration

  Språkstudier ska vara obligatoriskt för alla nyanlända. Nyanlända ska inte kunna försörja sig på tiggeri.

 • Jobb och sysselsättning

  Vi ska se till att fler går från försörjningsstöd ut i arbete eller utbildning.

 • Näringsliv och företagande

  Vi ska se till att företagare känner sig välkomna att etablera och driva företag i Sandvikens Kommun.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att det ska vara en moderatledd majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej!

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej!

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Mycket dåligt förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Anställ lärarassistenter för avlasta lärarna
 • Bygg fler idrottshallar i Sandvikens kommun
 • Skolorna ska satsa mer på att stärka elevhälsan