MP
Miljöpartiet i Sandvikens kommun

Miljön och klimatet är den yttersta ödesfrågan och något som vi måste hantera Nu och på alla nivåer i samhället. Miljöpartiet står för solidaritet och omsorg, både om dem som lever nu och dem som kommer sedan. För att vända en utveckling där miljöhot och psykisk ohälsa eskalerar behövs en systemkritisk och omtänksam röst som tar ansvar för framtiden även på kommunal nivå.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Vi vill att Sandvikens kommun får en tydligare styrning mot FNs klimatmål för 2030.

 • Miljö och klimat

  Vi vill att Sandvikens kommuns busstrafik ses över så att det blir enklare att resa kollektivt.

 • Näringsliv och företagande

  Vi vill att kommunen ska hitta metoder som underlättar för att små producenter att lämna anbud i kommunala upphandlingar.

 • Skola och utbildning

  Vi vill att olika stödfunktioner i skolan ska inrättas för att underlätta så att lärarna i våra skolor kan syssla med sina huvudsakliga uppgifter.

 • Bygga och bo

  Vi vill att Sandvikens kommun planlägger områden för bebyggelse i mini-format, för att fler ska ha möjlighet till att leva villaliv och odla lite.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Sandviken behöver ett stabilt styre med fokus på långsiktighet och i alla avseenden hållbar utveckling. Miljöpartiet hålker dörren öppen för olika typer av samarbeten.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Att styra med partier som ideologiskt ligger allt för långt ifrån Miljöpartiets värderingar är osannolikt.

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Ganska bra förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Hoppat över frågan
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Upphandla mer lokalproducerade varor och tjänster
 • Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Sandviken
 • Anställ lärarassistenter för avlasta lärarna