L
Liberalerna i Sandvikens kommun

Liberalerna är det parti som tydligast tagit ställning för och gett förslag på åtgärder i den förändringsprocess kommunen genomgår. Kommunen växer och då behöver vi utökade samarbeten, ett nytänk och vi måste våga ifrågasätta och omvärdera gamla beslut. Liberalerna har under en rad år bidragit med idéer och progressiva förslag till lösningar för att möta kommunens och kommuninvånarnas krav på samhällets kärnverksamheter. Vi har lösningar som tar såväl socialt- som ekonomiskt ansvar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  L ser positivt på Sandviken hus planer på att sälja av en del av sitt hyresbestånd för att finansiera nybyggnation av hyresrätter inom hela kommunen.

 • Jobb och sysselsättning

  Arbetslivsnämnden bör ta över det kommunaltekniska ansvaret för parker och utsmyckning inom kommunen. Det skulle hjälpa flera från bidrag till arbete.

 • Miljö och klimat

  Närmiljön i kommunen berör många människors vardag. Kanalen och stadsparkens skötsel behöver stärkas, klottersanering inom 24t och fler papperskorgar.

 • Trafik och infrastruktur

  Trafiksituationen inom hela kommunen behöver genomlysas. En rondell vid Hyttgatans förlängning mot Gävlevägen för att leda trafik till/från Mosaiken.

 • Skola och utbildning

  Se över HELA den kommunala skolorganisationen. Samverkan mellan CVL och Gy skolan är nödvändig för effektiv användning av lokaler och personal.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

För kommunens del tror jag attvore det bra om det blev ett maktskifte. Men för Liberalerna så handlar det mest om att ingå i det styre, som ger mest utrymme för att genomföra liberal politik.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Liberalerna ser det inte som möjligt att ingå i en majoritet med varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, då dessa partier står långt ifrån våra liberala värderingar och åsikter.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Det kan finnas, men det är inget som varken påverkar eller krockar med våra sakfrågor lokalt.

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Mycket dåligt förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft
 • Anställ lärarassistenter för avlasta lärarna
 • Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Sandviken