LBPO
Landsbygdspartiet Oberoende i Sandvikens kommun

Vi är ett oberoende parti som står upp för landsbygden. Vi samarbetar med andra partier om sakfrågor.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Delaktighet i utvecklingen av den egna bygden genom utvecklingsgrupper som representerar hela bygden. Kontakt med Landsbygdsstrateg

 • Ekonomi och skatter

  Rättvis fördelning av skattemedel för hela kommunen, innefattar kultur, idrott och utbildning

 • Miljö och klimat

  Alla beslut som tas ska konsekvensbeskrivas utifrån en miljöaspekt

 • Bygga och bo

  Attraktiva boenden för alla åldrar i hela kommunen

 • Trafik och infrastruktur

  En genomtänkt strategi för infrastruktur möjliggör utveckling av bygdens egna arbetstillfällen och näringsliv

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Värdegrundsfrågor är viktigare än partifärg, allas människors lika värde och rättigheter.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Extrema högerpartier

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Ja

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Ganska dåligt förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft
 • Skolorna ska satsa mer på att stärka elevhälsan
 • Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Sandviken