KD
Kristdemokraterna i Sandvikens kommun

Vi har en politik för trygghet under hela livet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Leva ett gott och tryggt liv på sin pension.

 • Skola och utbildning

  Profilerade kommunala högstadieskolor tex idrotts profil.

 • Lag och ordning

  Arbeta brett förebyggande innan brott begåtts. Fältsocionomer och poliser ska finnas och vara synliga framförallt bland barn och unga.

 • Invandring och integration

  Jobba för att alla snabbt kommer in i det svenska samhället. Snabbare beslut i asylärenden.

 • Jobb och sysselsättning

  Grunden för välfärd är ett lönearbete för alla efter egen förmåga.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Kristdemokraterna finns med som den sociala rösten i styret i kommunen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för alla diskussioner, stänger inte dörren för något demokratiskt valt parti.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej ingen.

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Ganska dåligt förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Skolorna ska satsa mer på att stärka elevhälsan
 • Upphandla mer lokalproducerade varor och tjänster
 • Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Sandviken