C
Centerpartiet i Sandvikens kommun

Vår politik har sin utgångspunkt i det lokala och småskaliga. Vi vill ta tillvara på hela kommunens potential och förstår att beslut blir bäst när de fattas nära de som berörs. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du får bestämma mer.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Alla elever ska klara kunskapsmålen. Då behöver vi bland annat skapa bättre förutsättningar för lärare och rektorer att påverka sin arbetssituation.

 • Jobb och sysselsättning

  Jobb är nyckel för integration, minskad brottlighet och finansiering av välfärden. Behövs bl a bättre service till företagare och mindre regelkrångel.

 • Miljö och klimat

  Behövs åtgärder som ger resultat i vardagen inte förbud och symbolpolitik. Mer grön energi, mer lokalproducerat och lättare att göra rätt i vardagen.

 • Sjukvård och hälsa

  Prioritera den psykiska hälsan, särskilt viktigt i skolan. Vården ska finnas nära, bort med gränser mellan olika vårdnivåer och ökad individanpassning

 • Bygga och bo

  Attraktivt boende i hela kommunen. Handlar även om kollektivtrafik, bredband och äldre- och trygghetsboenden i alla kommundelar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett praktiskt, pragmatiskt styre som jobbar för utveckling i hela kommunen och som respekterar alla kommuninnevånare

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
Svar:
Mycket dåligt förslag
Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?
 • Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft
 • Upphandla mer lokalproducerade varor och tjänster
 • Skolorna ska satsa mer på att stärka elevhälsan