Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sala kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIKDLMPMSBÄSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Sala kommun som komplement till polisen
50%
L
KD
SBÄ
M
SD
MP
V
C
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Det ska serveras vegetarisk mat som förstaval i skolor och på äldreboenden
50%
MP
V
L
KD
M
SD
C
S
SBÄ
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SBÄ
M
SD
C
S
V
MP
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
M
C
S
KD
SBÄ
SD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SBÄ
SD
MP
V
L
C
S
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
KD
SBÄ
SD
C
S
M
L
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
M
SD
C
MP
V
S
KD
SBÄ
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
M
SD
C
S
MP
V
SBÄ
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
SD
MP
V
L
C
S
SBÄ
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SBÄ
S
L
KD
M
SD
C
MP
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
SBÄ
M
C
MP
V
SD
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
L
KD
SBÄ
M
SD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
SBÄ
M
SD
C
S
MP
V
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
L
KD
SBÄ
M
SD
C
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
SBÄ
M
SD
C
S
V
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
SBÄ
M
SD
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SBÄ
M
SD
C
V
L
KD
S
MP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
KD
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
C
M
L

Skola och utbildning

S
C
SD
M
SBÄ
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

SBÄ

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SBÄ

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
SD
M
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Sala kommun är viktigast?

Alla anställda i kommunen ska utbildas i HBTQ-frågor

S
SBÄ
V

Kommunens verksamhet ska vara fossilfri senast 2024

L
V
MP

Avsätta två miljoner varje år för att bygga ut cykelvägarna

S
M
L
MP

Kommunen ska subventionera kollektivtrafiken så att fler ställer bilen hemma

C
V
MP

Bygg ett nytt äldreboende i Sala kommun

S
C
SD
M
SBÄ
KD
L

Kommunen ska skapa ett äldrecentrum för socialsamvaro

SD
M
SBÄ
KD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Sala kommun är viktigast?

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

S
C
SD
M
KD
L
V
MP

Bygg Mamreskolan på norra sidan om järnvägen

SBÄ

Kommunen ska satsa på landsbygdsskolorna

C
SD
SBÄ
MP

Avgiftsfri kulturskola till alla barn och ungdomar

S
SD
L
V

Skapa en ungdomsverksamhet med fokus på kultur

M
L

Bygg fler gång- och cykelvägar i Sala kommun

S
M
SBÄ
V
MP