Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Säffle kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSjvVSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Det ska vara färre ledamöter i Säffles kommunfullmäktige
50%
L
SjvV
SD
V
S
C
M
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Säffle kommun ska införa obligatoriskt skolval
50%
KD
SjvV
V
SD
S
C
L
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SjvV
M
SD
S
V
C
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
S
KD
SjvV
SD
C
L
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
V
SjvV
M
S
C
L
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
L
KD
SjvV
M
SD
C
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
SjvV
M
SD
C
V
KD
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
KD
SjvV
M
SD
S
C
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
M
SD
V
KD
S
C
SjvV
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SjvV
KD
M
SD
S
C
L
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
C
V
SjvV
SD
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
M
V
L
KD
SjvV
SD
S
C
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
M
SD
C
V
SjvV
S
L
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SjvV
S
C
KD
M
SD
L
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
SjvV
M
SD
S
C
V
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
L
KD
SjvV
M
SD
C
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
V
KD
SjvV
M
S
C
L
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
M
KD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

S
KD

Skola och utbildning

C
S
SD
M
SjvV
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
SjvV

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
S
SD
M
SjvV
KD
L
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Säffle kommun är viktigast?

Mer resurser till elevhälsan på Säffles skolor

C
S
KD
V

Utveckla vuxenutbildningen på Säffle Lärcenter

C
S
M
SjvV
KD
L
V

Sagabiografen ska bli ett kulturhus

Inget parti har valt den här frågan

Anställ fler i hemtjänsten

S
SD
KD
V

Subventionerad träning för seniorer

Inget parti har valt den här frågan

Utveckla kommunens besöksmål, ex. Duse och Ekenäs

SD
M
SjvV
L

Obehöriga lärare ska kunna vidareutbilda sig med lön

C
SD
SjvV