S
Socialdemokraterna i Robertsfors kommun

Med en stabil ekonomi för Robertsfors kommun kommer vi fortsätta med en hög kvalitet i alla verksamheter. Vi kommer fortsätta att investera kommunen mot framtiden. Nya förskolor och renoveringar inom grundskolan. Kvalitet i verksamheterna före skattesänkningar. Allt är möjligt i Robertsfors kommun och vi kommer fortsätta få saker att hända. Nya bostäder måste byggas.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Det måste byggas mera lägenheter och villor i kommunen. Vi kommer att förverkliga den bostadsstrategi som fullmäktige fastställt

 • Trafik och infrastruktur

  Bygga resecentrum när nu Norrbottniabanan byggs. Renovering skolor och förskolor.

 • Jobb och sysselsättning

  Arbeta med att säkra framtida kompentensförsörjning. Arbeta i samverkan med näringslivet. snabbt få ut människor i jobb, praktik och utbildningar.

 • Sjukvård och hälsa

  Erbjuda den sysselsättning den anställde själv vill ha. Hög kvalitet i kommunens verksamheter, fortsatt hög bemmaning

 • Skola och utbildning

  Skolan kommer att fortsätta vara en prioriterad verksamhet. Vi vill se hela skoldagen som en helhet, inklusive raster. Pedagoger ska vara pedagoger.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi går till val som ett parti och söker så stort mandat som möjligt. Har idag egen majoritet och ser gärna att det fortsätter så. Kommer söka breda politiska lösningar allt för kommunens bästa.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Robertsfors kommun ska säga ja till vindkraft vid Lantvallen
Svar:
Ganska bra förslag
Robertsfors ska omorganisera kommunpolitiken och återgå till nämnder för ökad medborgarinsyn
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Robertsfors kommun är viktigast?
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Garantera plats på äldreboende för alla över 85 år
 • Avsätt resurser för att utveckla bya-utvecklingsrådet