L
Liberalerna i Robertsfors kommun

Vi vill att väljarna ska få ett tydligt budskap som visar på att vi inte kompromissar oss fram. Vi håller den linjen vårt partiprogram tydligt visar. Lokalt jobbar vi med att få bort den fördärvliga småskaliga vattenkraften, som hindrar både den biologiska mångfalden och samhällsutvecklingen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Utfasning av de småskaliga vattenkraftverk som hindrar biologisk mångfald och hindrar samhällsutvecklingen.

 • Invandring och integration

  Tydligare bättre information samt uppföljning för nyanlända, så integrationen kan hjälpa mänskor som kommer i nöd. Hjälpa dom mot utbildning och jobb

 • Jobb och sysselsättning

  Enklare väg ut i arbetslivet, där även arbeten som kräver låg kompetens kan bli en språngbräda vidare.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Naturligtvis hoppas vi på att liberalerna får ett ökat inflytande, att mänskor ser våra budskap som långsiktig och inte som kortsiktiga visioner för att locka väljare.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD är otänkbara liksom NMR Vi ser mänskor och deras värde, inte ett splittrat samhälle.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Finns naturligtvis flera, det är ofrånkomligt. Kärnkraftsfrågan skiljer oss åt, vi vill se till att den ersätts snarast med olika andra miljövänliga energikällor.

Robertsfors kommun ska säga ja till vindkraft vid Lantvallen
Svar:
Ganska bra förslag
Robertsfors ska omorganisera kommunpolitiken och återgå till nämnder för ökad medborgarinsyn
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Hoppat över frågan
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Robertsfors kommun är viktigast?
 • Robertsfors ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft