C
Centerpartiet i Robertsfors kommun

Centerpartiet arbetar aktivt för att hela kommunen ska utvecklas. Under senaste mandatperioden har vi bl.a. lämnat förslag om byggande av bostäder i flera av kommunens delar, tillskapande av bättre förutsättningar för de som är i behov av barn- och äldreomsorg, förenklingar för företagen som är verksamma i kommunen, förbättrat stöd för de som förvaltar enskilda vägar och mycket mer. Huvuddelen av förslagen har förkastats av majoriteten (Socialdemokraterna).

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Förutsättningar för bra boende måste erbjudas i hela kommunen.

 • Övrigt

  Förutsättningarna för de som behöver barnomsorg måste förbättras och erbjudas i hela kommunen. Även behov av omsorg under t.ex. natten måste erbjudas.

 • Näringsliv och företagande

  Förenklade regler för de företag som är verksamma i kommunen. Arbetet för att tillskapa fler arbetstillfällen i kommunen måste intensifieras.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bra boendealternativ för äldre i hela kommunen. Vi arbetar bl.a. för ett trygghetsboende i Ånäset.

 • Trafik och infrastruktur

  Förbättrat utbud av kollektivtrafik även för de som inte går i skolan samt förbättrat stöd för de som ansvarar för enskilda vägar i kommunen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi önskar en förändring av majoriteten och en politisk ledning där Centerpartiet har en ledande roll.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Robertsfors kommun ska säga ja till vindkraft vid Lantvallen
Svar:
Mycket bra förslag
Robertsfors ska omorganisera kommunpolitiken och återgå till nämnder för ökad medborgarinsyn
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Hoppat över frågan
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Robertsfors kommun är viktigast?
 • Robertsfors ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Avsätt resurser för att utveckla bya-utvecklingsrådet