Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ragunda kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  SD
  Sverigedemokraterna
  3
  V
  Vänsterpartiet
  1
  KD
  Kristdemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
AfRCS
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Ragunda kommun ska själv kunna välja utförare
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar och ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
AfR
S
C
V
KD
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
V
S
KD
SD
AfR
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
AfR
C
S
V
KD
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
S
V
KD
SD
AfR
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
AfR

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

C
AfR

Socialt och ekonomiskt utsatta

AfR

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Ragunda kommun är viktigast?

Särskilda insatser för sjukskrivna i Ragunda

AfR

Subventionera utbildning av obehöriga till lärare

S
C
AfR

Höja anslaget till näringslivsutveckling

C

Planlägg mer mark för ökat bostadsbyggande och företagsetablering

Inget parti har valt den här frågan

Kulturskolan i Ragunda ska fortsätta vara gratis för barn och unga

S
C

Upphandla mer lokala varor och tjänster

Inget parti har valt den här frågan

Bygg trygghetsboenden för äldre

S