Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Piteå kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SJV
    Sjukvårdspartiet
    5

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMNSSkolPSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Piteå kommun ska stoppa planerna på en hotellpråm för vindkraftsarbetarna
50%
MP
SkolP
SD
V
S
L
KD
NS
C
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SkolP
SD
NS
C
MP
V
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
KD
SkolP
NS
V
C
S
SD
M
L
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
NS
M
MP
L
SkolP
V
C
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
L
KD
SkolP
SD
NS
V
C
S
M
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SkolP
SD
NS
C
MP
L
KD
V
M
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
SkolP
SD
NS
C
M
S
V
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SkolP
SD
NS
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
L
KD
V
SkolP
SD
NS
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
SD
C
M
MP
SkolP
NS
V
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
SkolP
C
L
SD
NS
V
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
SD
NS
V
C
M
S
MP
SkolP
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
L
KD
V
SkolP
SD
NS
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
SkolP
SD
NS
C
M
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
KD
SkolP
V
S
SD
NS
C
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
L
SD
NS
C
KD
SkolP
V
M
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
NS
SkolP
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

SkolP
MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
M
C
L
MP

Skola och utbildning

M
V
NS
SD
SkolP
KD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
C
V
NS
SD
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Piteå kommun är viktigast?

Piteå kommunen ska bygga hyresrätter på landsbygden

C
NS
KD
L

Alla som vill ska få plats på äldreboende

M
V
SD
KD

Gratis kollektivtrafik för pensionärer och ungdomar

NS
MP

Piteå kommun ska höja anslaget till underhåll av vägarna

Inget parti har valt den här frågan

Byskolorna ska finnas kvar i Piteå kommun

M
C
NS
SD
SkolP
KD
L
MP

Kommunen ska upphandla mer närodlade livsmedel

M
C
V
SkolP
MP

Bygg fler gång- och cykelvägar

SkolP
L

Piteå kommun ska skapa fler demensboendeplatser

S
V
SD