Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Pajala kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  1361
  4
  FRS
  4
  SJV
  Sjukvårdspartiet
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDMNSSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Pajala kommun ska inrätta ett nytt näringslivskontor med landsbygdsutredare
50%
NS
M
KD
V
S
1361
FRS
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
M
KD
V
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Pajala kommun ska verka för att uttag av naturresurser ska beskattas regionalt
50%
M
KD
V
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
NS
M
KD
S
V
1361
FRS
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
S
M
KD
NS
1361
FRS
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
KD
V
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
NS
M
KD
V
S
1361
FRS
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
M
V
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
M
KD
S
V
NS
1361
FRS
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
S
KD
V
NS
1361
FRS
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
S
M
KD
NS
1361
FRS
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
NS
M
KD
V
S
1361
FRS
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
M
KD
V
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
NS
M
KD
V
S
1361
FRS
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
M
KD
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
KD
V
S
NS
1361
FRS
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
S
M
KD
V
NS
1361
FRS
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
M
KD
S
V
NS
1361
FRS
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

KD
M
NS

Skola och utbildning

S
V
KD
M
NS

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
V
KD
M
NS

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Pajala kommun är viktigast?

Subventionera vidareutbildning av obehöriga till lärare

V
M

Inför arbetskläder som förmån även inom t ex barnomsorgen

S

Pajala kommun ska förbättra skolskjutssystemet

V

Alla äldre ska ha rätt till plats på äldreboende

S
KD
M
NS

Underlätta för befintliga företag genom att upphandla mer lokalt

KD
M

Pajala kommun ska införa friskvårdsbidrag för sina anställda

V