Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Övertorneå kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  SJV
  Sjukvårdspartiet
  3
  KD
  Kristdemokraterna
  2
  1377
  1
  PRT
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Övertorneå kommun ska subventionera gratis kollektivtrafik för alla medborgare
50%
V
ÖFA
SD
C
S
NS
KD
1377
PRT
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Kommunen ska driva på och bidra med resurser så att ett tornedalskt kulturcentrum blir verklighet
50%
V
ÖFA
SD
NS
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Övertorneå kommun ska utbilda anställda i vård och omsorg i HBTQ-frågor
50%
V
ÖFA
NS
C
S
SD
KD
1377
PRT
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Övertorneå kommun ska starta ett ungdomsråd som blir rådgivande i ungdomsfrågor
50%
V
ÖFA
SD
NS
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
ÖFA
SD
NS
C
S
V
KD
1377
PRT
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
C
S
ÖFA
SD
KD
NS
1377
PRT
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
V
ÖFA
NS
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
ÖFA
SD
NS
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
NS
V
ÖFA
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
ÖFA
SD
NS
C
V
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
ÖFA
SD
NS
V
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
S
ÖFA
SD
NS
C
KD
1377
PRT
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
ÖFA
SD
C
V
NS
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
C
S
ÖFA
NS
KD
SD
1377
PRT
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
ÖFA
SD
NS
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
ÖFA
S
NS
C
KD
SD
1377
PRT
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
ÖFA
SD
NS
C
S
V
KD
1377
PRT
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
ÖFA
SD
NS
C
KD
1377
PRT
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
ÖFA
SD
NS
C
S
KD
1377
PRT
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

C
NS
ÖFA

Skola och utbildning

C
NS
SD
ÖFA

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
NS
SD
ÖFA
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilken av följande förslag i Övertorneå kommun är viktigast?

Övertorneå ska betala vidareutbildning av obehöriga till lärare

C
NS
ÖFA
V

Alla 75+ i ska ha rätt till hemtjänst utan biståndsbedömning

V

Avsätt mer medel till marknadsföring av kommunen

NS
SD

Bygg en park med aktiviteter för alla åldrar

SD
ÖFA

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

C
NS
ÖFA
V

Övertorneå ska höja anslaget till de kommunala vägarna

C