Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Östhammars kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Lägg ner de små skolorna i Östhammar
50%
L
MP
V
KD
C
M
SD
S
BOA
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
50%
MP
V
L
KD
C
M
SD
S
BOA
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
L
KD
SD
MP
C
S
M
BOA
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
26 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
S
L
KD
M
SD
BOA
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
C
SD
MP
V
S
M
BOA
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
BOA
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
S
MP
V
L
KD
C
M
BOA
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
M
SD
S
MP
V
BOA
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
SD
MP
V
L
C
S
BOA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
SD
C
M
S
L
BOA
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
KD
C
M
V
SD
S
L
BOA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
L
C
KD
M
SD
S
BOA
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
MP
V
L
SD
S
BOA
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
L
SD
S
C
M
KD
BOA
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
C
M
SD
S
V
BOA
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
L
KD
C
M
SD
S
BOA
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
SD
L
KD
C
M
S
BOA
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C
L

Skola och utbildning

S
SD
M
KD
L
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

M

Äldreomsorg

S
SD
M
C
KD
L
V
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Östhammars kommun är viktigast?

Bygg fler trygghetsboenden

C
L
V
MP

Alla elever med behov ska få skolskjuts i Östhammar

SD
KD
MP

Satsa på kommunens kulturföreningar

Inget parti har valt den här frågan

Höj lärarnas löner

SD
L
V

Satsa för att hela Östhammar ska ha god tillgång på dricksvatten

S
SD
M
C
KD
L
V
MP

Bygg förskolor i Alunda, Österby och Östhammar

S
C
KD

Inför vårdhundar i äldrevården

Inget parti har valt den här frågan

Upprätta en fritidsbank där invånarna kan låna sportutrustning

S