Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Östersunds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
MP
L
V
SD
C
M
S
KD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Flytta etableringen av Biltema från Lillängerrondellen till stadsdel norr
50%
L
KD
SD
MP
V
M
C
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SD
M
C
S
MP
V
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
KD
S
V
SD
M
C
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
L
V
M
C
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
L
KD
V
SD
M
C
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
SD
M
C
S
MP
V
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
KD
SD
M
C
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
SD
M
C
MP
V
S
KD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
V
S
L
M
C
SD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
SD
M
C
MP
V
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
L
KD
SD
S
V
M
C
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
M
C
S
V
SD
KD
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
SD
M
C
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
V
SD
M
MP
L
C
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
KD

Kultur och fritid

V
MP

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
C

Skola och utbildning

S
C
M
SD
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

M
L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

L

Äldreomsorg

S
C
M
SD
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Östersunds kommun är viktigast?

Inför tvålärarsystem i klasser med svagt resultat

S
M
SD
L
MP

Skollokalerna i Östersund ska renoveras

S
V
L
MP

Inför servicegaranti till företag för bättre handläggning

S
M

Fler praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft

C
V
KD

Avsätt medel till utveckling av stadskärnan

C
SD
MP

Östersund ska bygga särskilda boenden för dementa

C
M
KD
L

Subventionera gratis bussresor i kommunen för pensionärer dagtid

SD
V
KD

Investera i fler laddstolpar för elbilar

Inget parti har valt den här frågan