Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Österåkers kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Österåkers kommun som komplement till polisen
50%
MP
KD
V
C
L
SD
ROSP
S
M
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
L
SD
ROSP
M
V
C
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
L
S
KD
SD
ROSP
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
ROSP
MP
V
C
L
SD
S
M
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
C
KD
L
SD
ROSP
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
ROSP
M
MP
KD
V
C
L
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
V
C
L
SD
ROSP
S
M
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
MP
SD
ROSP
M
KD
V
C
L
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
ROSP
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
ROSP
M
MP
KD
V
SD
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
L
KD
SD
ROSP
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
ROSP
S
M
MP
KD
V
SD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
KD
V
S
C
L
SD
ROSP
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
L
SD
ROSP
S
M
MP
KD
V
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
ROSP
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
C
SD
ROSP
M
KD
L
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
MP

Kultur och fritid

ROSP
L

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

ROSP

Skola och utbildning

M
S
SD
L
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
KD

Vägar, gator och parker

ROSP

Äldreomsorg

M
S
SD
V
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Österåkers kommun är viktigast?

Satsa på modernare utbildningsmaterial

Inget parti har valt den här frågan

Anställ lärarassistenter som utför administrativa sysslor

ROSP
SD

Rusta inne- och utemiljöerna på våra skolor

M
S
L
C
MP

Anställ fler specialpedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov

M
S
SD
L
C
V
KD
MP

Anställ mer personal till förskolan för att minska barngrupperna

S
SD
L
C
V
KD
MP

Tillagningskök ska finnas på varje skola

M
ROSP
KD

Alla ska ha rätt till läxhjälp som bekostas av kommunen

ROSP
V

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Österåkers kommun är viktigast?

Bygg en modern simhall i Österåker

M
L
C
MP

Höj lönerna i kvinnodominerade yrken

V

Inför mobila återvinningsbilar som åker runt och hämtar avfall hemma hos folk

ROSP
SD
MP

Satsa på besöksnäringen genom fler båtplatser, gästhamn och båtmack

M
S
ROSP
L
C
KD
MP

Bygg en cykelväg från Linanäs till färjan på Ljusterö

S
ROSP
SD
C

Österåkers kommun ska erbjuda en kommunal hemtjänst

S
V
KD

Det ska finnas en bo ihop-garanti i äldreomsorgen

M
SD
L
V
KD