Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Orust kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFPOLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Orust kommun ska utreda en kommunsammanslagning med Stenungsund och Tjörn
50%
L
FPO
SD
V
MP
C
M
S
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Grundskolan på Orust ska delta i försöket med betyg från årskurs 4
50%
L
FPO
SD
V
MP
C
M
S
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
FPO
C
SD
M
V
MP
S
KD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
S
MP
C
SD
M
KD
FPO
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
FPO
SD
V
MP
L
M
S
C
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
L
C
SD
S
MP
M
KD
FPO
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
MP
L
S
C
M
KD
FPO
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
C
SD
M
S
MP
KD
FPO
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
V
MP
L
C
M
S
KD
FPO
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
FPO
SD
L
M
S
C
KD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
SD
M
V
MP
FPO
S
KD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
L
C
FPO
M
S
KD
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
FPO
C
SD
M
V
MP
S
KD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
L
FPO
C
SD
M
KD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
V
L
FPO
C
SD
M
MP
S
KD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
L
FPO
C
SD
M
V
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
FPO
SD
V
MP
L
C
M
S
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Kultur och fritid

M

Miljö och hållbar utveckling

S
SD
C
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

M
C
FPO
L
MP

Skola och utbildning

SD
C
FPO
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
FPO
L
V

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Orust kommun är viktigast?

Bygg fler trygghetsboenden för äldre

S
M
SD
C
L

Snabbare handläggning och tillståndsgivning mot företag

M
C
FPO
L
V

Fri kollektivtrafik för alla inom Orust kommun

FPO
MP

Bygg solpaneler på kommunens tak

MP

Avgiftsfri inlämning av grovavfall för privatpersoner på Orust

MP

Skapa ett lärlingssystem tillsammans med näringslivet

M
C
FPO
L
V

Det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid

V

Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända

Inget parti har valt den här frågan