Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Örkelljunga kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    MP
    Miljöpartiet
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Örkelljunga kommun ska gå ur Söderåsens miljöförbund
50%
C
SD
KD
S
M
MP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
S
M
SD
MP
C
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
S
KD
SD
MP
C
M
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
KD
M
SD
S
MP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
S
SD
M
MP
KD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
KD
S
MP
C
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
KD
S
M
SD
MP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
KD
S
MP
C
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
S
SD
KD
M
MP
C
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
KD
S
M
SD
MP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
C
KD
S
M
SD
MP
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
M
SD
S
MP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
C
KD
S
M
SD
MP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
KD
S
M
SD
MP
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
C
KD
S
M
SD
MP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
M
SD
KD
S
MP
C
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
M
S
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

SD
M
S
KD
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
M
S
KD
C

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Örkelljungas kommun är viktigast?

Satsa på gröna näringarna i Örkelljunga

KD

Skapa förutsättningar för både nya och gamla företag att växa

SD
M
S
KD
C

Bygg en helt ny och modern grundskola i Örkelljunga

SD

Satsa mer på förnybara energikällor i den kommunala verksamheten

KD

Öka stödet till kommunens idrotts- och ungdomsföreningar

SD
M
S
C

Förbättra vägarna och infrastrukturen på landsbygden

S
C