Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Örebro kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    ÖRP
    Örebropartiet
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska sluta subventionera flygtrafik
50%
MP
V
SD
L
KD
C
M
S
ÖRP
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Örebro ska ha äldreboenden där personalen kan finska och där man firar finska högtider
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
ÖRP
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
KD
C
SD
S
MP
L
M
ÖRP
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
C
S
KD
SD
M
ÖRP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
SD
MP
V
C
M
S
ÖRP
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
L
KD
C
SD
M
S
MP
ÖRP
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
C
SD
M
S
MP
V
KD
ÖRP
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
M
S
MP
V
ÖRP
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
MP
V
L
KD
C
M
S
ÖRP
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
ÖRP
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
55 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
MP
V
C
S
SD
ÖRP
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
L
KD
SD
M
ÖRP
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
S
MP
V
SD
ÖRP
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
L
SD
S
KD
C
M
ÖRP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
ÖRP
Bra förslag
58 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
ÖRP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
C
SD
S
L
KD
M
ÖRP
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

KD

Skola och utbildning

S
M
SD
KD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

C
L

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
M
SD
C
KD
L
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Örebro kommun är viktigast?

Bygg äldreboenden på landsbygden

S
M
C

Rena Svartån och Hjälmaren från gifter

C
L
MP

Alla över 70 år ska få åka gratis kollektivtrafik

V

Minska barngrupperna i förskolan

S
M
SD
KD
L
V
MP

Alla 85+ ska ha rätt till äldreboende

SD
C
KD

Öka bemanningen inom äldrevården

S
M
SD
KD
L
V
MP

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Örebro kommun är viktigast?

Inför samhällskunskap för nyanlända i Örebro

M
SD
KD
L

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

S
M
SD
C
L

Bygg pendlarparkering med anslutningsbuss till centrum

C
MP

Mer ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök

S
SD
C
KD
L
V
MP

Installera solceller på kommunens tak

KD
V

Bygg fler cykelvägar i Örebro

S
V
MP

Installera fler laddstolpar i kommunen

Inget parti har valt den här frågan