V
Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun

Vi är det enda partiet som har lösningar för alla människor, även för de som har det tufft i Sverige idag. Genom en generell välfärd som är för ALLA så ger vi förutsättningar för att alla ska må bra. Ett sånt samhälle tror vi att vi vill leva i. Ett samhälle där alla har samma värde och får samma förutsättningar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Vi behöver bostäder för alla. Vi pratar om billiga hyresrätter.

 • Skola och utbildning

  Alla ska ha möjlighet att utvecklas i skolan. Det betyder att skolan behöver ha resurser som tillgodoser elever med särskilda behov.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bort med LOV och satsa tid och resurser på att våra äldre får en värdig ålderdom. Alla ska ha pensioner som går att leva på.

 • Miljö och klimat

  Se till att strandskyddet finns kvar och efterlevs. Det är inte bara en fråga för den ekologiska mångfalden utan även för allmänhetens välmående.

 • Demokrati och jämställdhet

  Idag har vi partier som går framåt som inte värnar om demokrati och jämställdhet. Allas lika värde är grundläggande. Oavsett kön, etnicitet, ålder mm

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Självklart vore det bäst om vi fick majoritet. Annars så söker vi stöd hos de partier som ser till att vi får så mycket ut av Vänsterpartiets politik som möjligt.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig att stödja något alternativ som ger SD inflytande.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej!

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Mycket bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Minska gruppstorleken i förskolan
 • Anställ fler i hemtjänsten
 • Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter