S
Socialdemokraterna i Nynäshamns kommun

För ett Nynäshamn med framtidstro och solidaritet. Ordning och reda i ekonomin och satsningar på vård, skola omsorg. Gillar du klassisk socialdemokratisk politik ska du rösta på socialdemokraterna i Nynäshamn.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Bostadsgaranti för unga.

 • Ekonomi och skatter

  Ordning och reda i ekonomin.

 • Övrigt

  Rent, snyggt och tryggt i Nynäshamn.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En stabil majoritet med Socialdemokraterna på tongivande positioner.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna eftersom vi har så olika uppfattningar.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Mycket bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Anställ fler i hemtjänsten
 • Satsa mer pengar på LSS
 • Kommunalanställda ska få vidareutbilda sig med lön