PP(N)
Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun i Nynäshamns kommun

Vi lägger tonvikten på äldrefrågor. Tex förbättrad åldringssjukvård, förbättrat anhörigstöd. Flera bostäder anpassade till äldre och handikappade. Vi värnar naturområden, liksom bättre lokaltrafik och översyn av färdtjänsten för att slippa godtyckligt bemötande. Akutmottagning i kommunen dygnet runt och geriatriken kvar i Nynäshamn. PPiN vill inte ha bostäder i hamnen utan en saluhall, för lokala producenter. Renovera simhallen i Ösmo och bygg en ny i Nynäshamn. Bygg ej på Strandvägen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bygg centralt placerade trygghetsboenden. Inrätta boenden som motverkar ensamheten. Tag beslut om gratis trygghetslarm för ensamboende.

 • Sjukvård och hälsa

  Akutmottagning dygnet runt. Geriatriken kvar i Nynäshamn. Näringsriktig kost på äldreboenden och inom hemtjänsten.

 • Skola och utbildning

  Gymnasiet kvar vid Kvarnängen. Stora Vika skola bör användas som skola.

 • Miljö och klimat

  Gör Lövhagen till naturreservat. Bygg inte på Ringvägen. Låt kalkbrottet få vara en naturskön plats. Gör småparker med bänkar att vila på.

 • Trafik och infrastruktur

  Tätare kommunikationer med kommunens ytterområden. Anpassa lokalbussarna med tågtrafiken. Fria bussresor för äldre och handikappade inom kommunen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Svår fråga, får inget parti får majoritet, bör samarbeten uppnås mellan partier. -

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Mycket bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
 • Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Minska gruppstorleken i förskolan
 • Höj lärarlönerna för att göra kommunen mer attraktiv att jobba i
 • Anställ fler i hemtjänsten