M
Moderaterna i Nynäshamns kommun

Förändring för Nynäshamn är en nödvändighet efter 103 års S-styre. Det behövs ett nytt synsätt med ordning och reda i ekonomin, en skola att räkna med och äldreomsorg värd namnet. Vi ser kommunen som medborgarnas egna serviceorganisation och vill ändra de kurvor som pekar fel. Nynäshamn kan bättre än att ligga i det absouta bottenskiktet i rankinglistorna avs. skola, näringlivsklimat m.m. En moderatledd allians är det alternativ som finns för att åstadkomma det som efterfrågas. Förändring!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi behöver få grepp om planering av våra undervisningslokaler, så att vi kan erbjuda sådana av modernt snitt i annat än baracker.

 • Bygga och bo

  Handläggningstiderna för bygglov och övriga tillstånd måste kortas. Bostäder ska byggas där folk vill bo och efter medborgarnas önskemål.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bygg värdiga äldreboenden med sjöutsikt (t.ex. i Järnvägsparken). Vår befolkning blir äldre och är man över 85 ska man ha rätt till värdigt boende.

 • Trafik och infrastruktur

  Tvärförbindelse Södertörn behöver prioriteras för säker trafik från Norvik och inte utmed väg 225. På sikt E4-Syd. Pråmar är ett miljöalternativ.

 • Övrigt

  Gör Nynäshamn till Södertörns Kulturcentrum. Bygg en scen i Svandammsparken och skapa arenor för ett aktivt och positivt kulturliv, där havet och livet

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill se ett Alliansstyre med Moderaterna som ledande parti

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är inte några förstahandsval.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej. Som idéburet och ickepopulistiskt parti delar vi den liberalkonservativa värdegrunden med vårt moderparti.

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Ganska bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället
 • Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken
 • Bygg en scen i Svandammsparken för att utveckla kulturlivet
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Minska gruppstorleken i förskolan