MP
Miljöpartiet i Nynäshamns kommun

Miljöpartiet vill skapa ett samhälle med klimatsmarta lösningar. Psykisk hälsa för alla, kortare arbetstid samt mer resurser till skola och omsorg har högsta prioritet. Ett klimatsmart, hållbart byggt samhälle som förenar landsbygd med stad. Det finns ingen plan B, så vi måste agera Nu för vår värld. Klimatlagen och miljöbudgeten vi har ger de bästa förutsättningarna för oss både i stad och landsbygd i kommunen, lokalt är vi redo att ta ansvar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  MP vill införa ett hållbarhetsutskott som genomsyrar i varje beslut med hållbara klimatsmarta lösningar, med en stark ekonomisk grund att bygga på.

 • Demokrati och jämställdhet

  MP kommer aldrig att släppa jämställdhetsarbetet. Ingen person ska förbises eller ignoreras eller vara rädd och otrygg i sitt hem eller i samhället.

 • Bygga och bo

  MP vill se Nynäshamn som en säker, hållbar och klimatsmart kommun att leva och bo i där det finns bra förutsättningar/infrastruktur för alla invånare.

 • Skola och utbildning

  Våra barns psykiska hälsa och uppväxt med alla dess olika stödfunktioner som behövs i detta viktiga skede i livet är enormt viktigt arbete för MP.

 • Trafik och infrastruktur

  I den nationella miljöpolitiken får el- och biogasbilar den högsta miljöklassningen. MP vill höja ribban för att uppfylla EKO kommun certifieringen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Miljöpartiet tror på samarbete och ser att klimatet är oerhört hotat och att vi måste agera NU för att stoppa utvecklingen. Förutsättningen för samarbete måste anamma detta.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Förutsättningen för samarbete betyder att de mest grundläggande byggstenarna så som klimatmålen och mänskliga rättigheter står högst upp på listan.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi delar samma uppfattningar lokalt som riks och landsting.

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Mycket bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Inför ett särskilt utskott i kommunen som ska jobba med miljöfrågor
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
 • Minska gruppstorleken i förskolan
 • Anställ fler i hemtjänsten