L
Liberalerna i Nynäshamns kommun

Liberalerna är Nynäshamns liberala parti. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt liv. Det liberala samhället bärs upp av individer i gemenskap. Det måste alltid vara den enskilda människan som avgör vilka gemenskaper den vill tillhöra och vilka mål och önskningar den vill sträva att uppfylla. Vi ger Dig frihet och möjligheter att ta dig så långt som du vill, vart du vill!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill skapa Campus Nynäshamn - där t.ex högstadium, gymnasium, bibliotek och kulturaktiviteter samlas inom samma område.

 • Näringsliv och företagande

  Kommunal service är viktigt för ett utvecklat näringsliv. Därför vill vi hamna på topp50 i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking.

 • Sjukvård och hälsa

  Människor med funktionsnedsättning har en självklar rätt till ett värdigt och självständigt liv. Därför vill vi utveckla personlig assistans och LSS.

 • Skola och utbildning

  Modern pedagogik kräver moderna lokaler. Vi behöver renovera och utveckla kommunens samtliga pedagogiska lokaler.

 • Miljö och klimat

  Rädda kalkbrottet i Stora Vika. Vi vill bevara och omvandla kalkbrottet till ett natur- och friluftsreservat till för alla.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Liberalerna får egen majoritet i kommunfullmäktige

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Säkerligen

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Höj lärarlönerna för att göra kommunen mer attraktiv att jobba i
 • Satsa mer pengar på LSS
 • Alla skolelever ska ha rätt att gå på teater två gånger per termin