C
Centerpartiet i Nynäshamns kommun

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid och alla människor har lika rätt och värde. Vi ser samhället som större än bara staten, ett samhälle som bygger på en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vi jobbar hårt för att fler ska få ett jobb att gå till - jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp eller att tro på framtiden.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Trafik och infrastruktur

  Från Nynäshamn till Vagnhärad/ hölö behöver det göras en ny tvärförbindelse med både järnväg och bilväg. Tvärförbindelsen ska anslutas till E4:an.

 • Skola och utbildning

  I kommunen ha en gemensam skola för årskurserna 7-9. Mentorer som tar hand om de sociala frågorna runt eleverna, lärare kan ägna mer åt undervisningen

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ett boende av mångfald och nytänkande där hänsyn tas till enskildes önskemål både vid biståndsbedömning och kontakter mellan utförare och den enskilde

 • Övrigt

  Strandskyddet är ett stort hinder för utveckling av landsbygden/skärgården. Besluten ska kommunerna ta över så det hamnar närmare de det berörs.

 • Övrigt

  Utreda flytt av reningsverket i N-H. Behålla verket i Sorunda. Bedriva projekt med goda bakterier i egna brunnar som renar avloppsvattnet från biprod.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Alliansen har tagit över

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverige Demokraterna

Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
Svar:
Ganska bra förslag
Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Hoppat över frågan
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället
 • Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?
 • Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
 • Kommunalanställda ska få vidareutbilda sig med lön
 • Höj lärarlönerna för att göra kommunen mer attraktiv att jobba i